Profilaktyka diagnostyka leczenie

W trosce o zdrowie pacjentów, zwłaszcza tych wymagających kompleksowej opieki, Centrum Medyczne Multimedic realizuje innowacyjny model opieki zdrowotnej, zwany Opieką Koordynowaną. To nowy sposób organizacji świadczeń medycznych, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności leczenia, ale również poprawę jego jakości poprzez integrację działań lekarzy pierwszego kontaktu z lekarzami specjalistami oraz innymi profesjonalistami zdrowia. Opieka ta zapewnia szybszą interdyscyplinarną diagnostykę pacjentów w każdym wieku, krótkie terminy oczekiwania na wizyty u specjalistów oraz skoordynowany proces leczenia w ramach wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe jest finansowanie dodatkowych świadczeń.

Co to jest Opieka Koordynowana?

W ramach Opieki Koordynowanej lekarz pierwszego kontaktu współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ oraz dietetykiem, skupiając się na profilaktyce, diagnostyce oraz edukacji i kompleksowej terapii pacjentów dotkniętych przewlekłymi chorobami takimi jak choroby serca, zaburzenia endokrynologiczne, cukrzyca, choroby płuc oraz problemy z nerkami. Centralnym elementem Opieki Koordynowanej jest konsultacja kompleksowa, podczas której lekarz POZ:

 • Przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem.
 • Dokonuje badania fizykalnego pacjenta.
 • Przegląda dotychczasową dokumentację medyczną oraz wyniki badań pacjenta.
 • Opracowuje Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM), który zawiera plan badań i konsultacji na nadchodzący rok.

Jak skorzystać z Opieki Koordynowanej w CM Multimedic?

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym pacjentem, złóż deklarację POZ w naszym CM Multimedic. Następnie umów się na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, który po przeprowadzeniu wywiadu medycznego oceni, czy spełniasz kryteria dołączenia do programu Opieki Koordynowanej.

Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM)

Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) jest głównym elementem Opieki Koordynowanej, ustalonym we współpracy z pacjentem. Obejmuje on planowane badania diagnostyczne, zalecenia terapeutyczne, konsultacje specjalistyczne oraz inne działania wspierające zdrowie pacjenta. Jest to kompleksowy schemat kompleksowej opieki medycznej, który zapewnia spójność i ciągłość opieki, umożliwiając lekarzowi pierwszego kontaktu monitorowanie postępów oraz dostosowanie strategii leczenia w razie potrzeby.

Kto to jest koordynator i jakie ma zadania?

Koordynator opieki pełni kluczową rolę w zapewnieniu spójności i efektywności działań medycznych. Jego zadaniem jest organizacja terminów badań, wizyt i konsultacji, a także zapewnienie komunikacji między różnymi podmiotami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem. Koordynator dba o to, aby wszystkie działania były zgodne z IPOM i realizowane zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi.

Świadczenia w ramach Opieki Koordynowanej

Świadczenia Opieki Koordynowanej obejmują co najmniej jedną z pięciu ścieżek:

 • kardiologiczną: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;
 • diabetologiczną: cukrzyca, stan przedcukrzycowy;
 • pulmonologiczną/alergologiczną: POCHP, astma;
 • endokrynologiczną: niedoczynność tarczycy, guzki pojedyncze/mnogie, nadczynność tarczycy;
 • nefrologiczną: przewlekła niewydolność nerek.

Jeśli jesteś pacjentem POZ CM Multimedic i została u Ciebie zdiagnozowana choroba przewlekła, umów się na wizytę do lekarza poz i zapytaj o możliwość objęcia programem Opieki Koordynowanej

 

W ramach Opieki Koordynowanej lekarz POZ może zlecić wykonanie następujących badań diagnostycznych:

W obszarze kardiologicznym:

 • Echo serca przezklatkowe
 • Holter EKG na 24, 48 i 72 godziny
 • Holter RR
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler żył obu kończyn dolnych
 • USG Doppler tętnic obu kończyn dolnych
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 • BNP (NT-pro-BNP)
 • Albuminuria

W obszarze diabetologicznym:

 • USG Doppler żył obu kończyn dolnych
 • USG Doppler tętnic obu kończyn dolnych
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)

W obszarze endokrynologicznym:

 • anty-TPO
 • anty-TSHR
 • anty-TG
 • biopsja cienkoigłowa tarczycy (tylko u dorosłych)

W obszarze pulmonologicznym:

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową

W obszarze nefrologicznym:

 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)

Te badania są realizowane w ramach ścieżek opieki koordynowanej, umożliwiając szybszą diagnostykę i lepszą opiekę nad pacjentami z przewlekłymi schorzeniami. W ramach Opieki Koordynowanej lekarz pierwszego kontaktu może także zlecić dodatkowe badania diagnostyczne w celu potwierdzenia lub wykluczenia przewlekłej choroby.

Korzyści z Opieki Koordynowanej dla pacjentów CM Multimedic

Opieka Koordynowana przynosi szereg korzyści pacjentom, w tym:

 • Skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie
  Dzięki możliwości wykonywania badań diagnostycznych bezpośrednio w POZ, pacjenci uzyskują szybszy dostęp do niezbędnych procedur.
 • Dostęp do specjalistów
  Pacjenci mogą korzystać z konsultacji specjalistycznych zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, co umożliwia szybsze reagowanie na zmieniający się stan zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna
  Programy edukacyjne i porady zdrowotne pomagają pacjentom lepiej zrozumieć swoje choroby oraz skuteczniej zarządzać nimi na co dzień.
 • Personalizacja opieki
  Indywidualnie dostosowany IPOM pozwala na lepsze monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz szybsze dostosowanie planu leczenia do jego potrzeb.

Komunikacja i edukacja zdrowotna

Centralnym elementem Opieki Koordynowanej jest budowanie silnej relacji lekarz-pacjent opartej na otwartej komunikacji i wzajemnym zaufaniu. Pacjenci mają możliwość regularnych wizyt kompleksowych, podczas których omawiane są wszystkie istotne aspekty ich zdrowia oraz postępowania terapeutycznego. Dodatkowo dzięki programom edukacyjnym prowadzonym przez specjalistów, pacjenci są informowani o najlepszych praktykach zdrowotnych i możliwościach profilaktyki.

Więcej szczegółów na temat Opieki Koordynowanej w CM Multimedic można uzyskać kontaktując się z Rejestracją.

Kompleksowy zakres ofery

Kompleksowy zakres ofery

Profesjonalna kadra i sprzęt

Profesjonalna kadra i sprzęt

Sprawnie i szybko

Sprawnie i szybko

Nasza przychodnia - galeria

Kącik dla dzieci
Kącik dla dzieci
Punkt szczepień
Punkt szczepień
Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Gabinet lekarski
Poczekalnia
Poczekalnia
Poczekalnia
Poczekalnia
Kącik dla mam karmiących
Kącik dla mam karmiących
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Centrum medyczne MultiMedic

Dominów, ul. Rynek 6 lokal 1
20-388 Lublin

Lublin, ul. Józefa Franczaka Lalka 43
20-325 Lublin

Email: centrum.multimedic@wp.pl
Rejestracja: 81 307 04 48, 570 880 908

 

Facebook