Profilaktyka diagnostyka leczenie

Od 8 stycznia 2020 roku e-recepta stała się podstawową formą wystawiania zapotrzebowania na leki. Oczywiście lekarz wciąż może wystawić dokument w tradycyjnej formie papierowej, ale tylko w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach – papierową receptę można wydać przy okazji wizyty domowej lub gdy dojdzie to awarii systemu informatycznego. Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie tego typu rozwiązania i do czego służy Internetowe Konto Pacjenta?

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia trwa już od wielu lat i składają się na nią różne elementy, które w ostatecznym rozrachunku mają tworzyć spójny, sprzężony ze sobą system, który powinien pomóc w zapewnieniu lepszej opieki nad pacjentem. Aktualnie wdrażanymi elementami tego systemu są m.in. e-recepty, e-zwolnienia i wspomniane na wstępie IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta. Część osób miała już możliwość zapoznania się z niektórymi z tych rozwiązań, na przykład z e-receptami, bo w ostatnim roku wystawiano je równolegle z receptami typu tradycyjnego. Osobom, które spotykają się z tym rozwiązaniem po raz pierwszy, należy się jednak kilka słów objaśnienia.

E-recepta – jak to działa?

Podczas wizyty u lekarza, zamiast tradycyjnej recepty, pacjent otrzyma dziś kod dostępu do wystawionej dla niego recepty elektronicznej. Taki kod można otrzymać w formie SMS, maila lub w ostateczności wydruku komputerowego. Warto jednak pamiętać, że to nie lekarz wystawiający e-receptę prześle nam kod na telefon czy maila. Zostanie on przesłany automatycznie przez system informatyczny Ministerstwa Zdrowia i jeśli chcemy móc skorzystać z takiego rozwiązania, wcześniej powinniśmy zarejestrować się w systemie, zakładając konto IKP.

Wbrew pozorom to bardzo proste. Wystarczy skorzystać z profilu zaufanego lub e-dowodu i zalogować się do systemu przez odpowiednią stronę internetową. Wchodząc na stronę https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i logując się do systemu, możemy podać nasz numer telefonu lub maila, na którego mają przychodzić kody. Wówczas kod każdej kolejnej e-recepty otrzymamy automatycznie. Oczywiście dla osób, które nie chcą korzystać z takiego rozwiązania, lekarz wystawiający receptę powinien przygotować papierowy wydruk z kodem. Podczas wizyty w aptece, gdy chcemy zrealizować e-receptę, przedstawiamy kod i numer PESEL osoby, na którą została ona wystawiona. Dzięki temu leki mogą być odbierane nie tylko przez pacjentów, ale także przez ich bliskich lub opiekunów.

E-recepty można realizować we wszystkich aptekach i nawet jeśli lekarz wypisał nam kilka leków, to każdy z nich możemy kupić w innej aptece. Jedynym ograniczeniem jest konieczność korzystania z usług tej samej apteki, gdy na recepcie mamy zapisanych kilka opakowań tego samego leku i chcemy nabywać je partiami, na przykład po jednym opakowaniu na tydzień lub miesiąc.

W zależności od rodzaju zapisanego leku elektroniczne recepty mają różne terminy ważności. Dla antybiotyków jest to zaledwie siedem dni, jednak w przypadku wielu specyficznych leków dla pacjentów przewlekle chorych termin ważności e-recepty może sięgać nawet roku. Wówczas lekarz wystawiający receptę, musi zaznaczyć taką opcję. W przypadku leków wypisywanych przez pielęgniarki lub położne maksymalny termin ważności e-recepty to 180 dni. Warto pamiętać, że standardowa ważność e-recepty to 30 dni. Taką samą ważność mają recepty na leki psychotropowe i odurzające (bez możliwości wydłużenia terminu ważności e-recepty). Na lekki immunologiczne, przygotowywane dla pacjenta, maksymalny czas ważności e-recepty to 120 dni.

Pacjenci otrzymujący e-receptę ważną przez 365 dni muszą pamiętać, że jeśli nie zaczną realizować jej przed upływem 30 dni od daty jej wystawienia lub zapisanego na recepcie dnia przyjmowania leku, wówczas farmaceuta będzie zobowiązany wydać im jego mniejszą ilość (wielkość pomniejszona o ilość leków, jaką w tym czasie zużyłby pacjent). W okresie przejściowym testowano rozwiązanie, w którym większość recept miała być ważna przez 365 dni pod warunkiem, że pacjent zacznie realizować receptę w ciągu 90 dni od dnia jej otrzymania. Jednak w praktyce wielu pacjentów zwlekało z wykupywaniem leków i później było mocno zaskoczonych, że farmaceuta może wydać im jedynie ograniczoną ilość leku.

E-recepta 365 dni – co warto o niej wiedzieć?

  • Taka recepta może być wystawiona tylko na wybrane leki, przede wszystkim na leki przyjmowane na stałe przez pacjentów przewlekle chorych.
  • Pacjent nie może na raz wykupić całej puli leków zapisanych na rok. Maksymalny jednorazowy zakup obejmuje dawkę na 180 dni.
  • Gdy pacjent wykupi jedno lub więcej opakowań danego leku w wybranej aptece, to musi kupić w niej również pozostałe opakowania takiego leku – nie można zmienić apteki.
  • Gdy pacjent spóźni się z realizacją e-recepty o więcej niż 30 dni od daty jej wystawienia lub zaznaczonego na niej terminu rozpoczęcia przyjmowania leku, wówczas farmaceuta nie może wydać mu jego pełnej dawki. Ilość wydanych opakowań leku musi być pomniejszona o dawkę, którą pacjent powinien już zużyć.

Czym jest IKP – Internetowe Konto Pacjenta?

To aplikacja stworzona z myślą o usprawnieniu procesu wydawania leków i zapewnianiu większej wygody pacjentom. Logując się do systemu, pacjent zyskuje możliwość otrzymywania kodów e-recepty na telefon lub maila. Poza tym może liczyć również na wiele innych usprawnień. Najważniejsze z nich to:

  • Możliwość otrzymywania kolejnych e-recept bez konieczności osobistej wizyty u lekarza prowadzącego – dotyczy osób przewlekle chorych.
  • Możliwość sprawdzenia listy dotychczas wystawionych e-recept.
  • Możliwość skontrolowania sposobu dawkowania przepisanych leków.
  • Dostęp do e-skierowań, do lekarzy specjalistów.
  • Dostęp do historii wizyt lekarskich w ramach NFZ (od 2008 roku).
  • Rodzice mają dostęp do informacji medycznych o swoich dzieciach do 18 roku życia.

Dostęp do IKP zyskujemy przez profil zaufany lub e-dowód. Profil zaufany można założyć poprzez konto bankowe lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Oczywiście logowanie do IKE nie jest obowiązkowe i jeśli pacjent nie korzysta z takiego systemu, lekarz musi przygotować dla niego wydruk z kodem do e-recepty.

Kompleksowy zakres ofery

Kompleksowy zakres ofery

Profesjonalna kadra i sprzęt

Profesjonalna kadra i sprzęt

Sprawnie i szybko

Sprawnie i szybko

Nasza przychodnia - galeria

01
Kącik dla dzieci
02
Punkt szczepień
03
Rejestracja
10
Rejestracja
04
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
05
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
06
Gabinet lekarski
07
Gabinet lekarski
08
Poczekalnia
09
Poczekalnia
11
Kącik dla mam karmiących
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Centrum medyczne MultiMedic

Dominów, ul. Rynek 6 lokal 1
20-388 Lublin

 

Email: centrum.multimedic@wp.pl
Rejestracja: 81 307 04 48, 570 880 908