Profilaktyka diagnostyka leczenie
Profilaktyka diagnostyka leczenie

Z powodu raka płuca każdego roku w Polsce umiera około 24 tysiące osób. W 80% przypadków takim osobom nie można już pomóc ze względu na zbyt późne wykrycie choroby. By walczyć z tą niekorzystną statystyką, ministerstwo zdrowia zapowiada, że w tym roku leczenie raka płuc stanie się priorytetem w dziedzinie zdrowia publicznego.

Podczas konferencji "Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020" zaprezentowane zostały wnioski z raportu "Breathing in a new era" przygotowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU). Raport prezentuje główne założenia polityki zdrowotnej 11 państw UE w zakresie walki z rakiem płuca. Informuje o wynikach leczenia i wskazuje na sposoby ich poprawy. Kolejna faza badania ma dotyczyć pozostałych 16 państw należących do Unii Europejskiej.

Informacje z raportu

Pierwszą fazą badania objętych zostało 11 państw. Oprócz Polski były to Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Niestety przeprowadzone analizy potwierdziły smutną prawdę o naszym kraju. Polska znalazła się na samym końcu rankingu pod względem umieralności i zachorowalności na raka płuca. Nasz kraj ma również najwyższy wskaźnik DALY, który pokazuje ilość lat życia utraconych z powodu choroby i przedwczesnej śmierci. Przedstawione dane okazały się na tyle szokujące, że obecny na konferencji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski ogłosił 2020 rok rokiem raka płuca.

Rak płuca – najczęstszy z nowotworów

Według statystyk przyczyną co czwartego zgonu w UE jest nowotwór, a za co piąty taki przypadek odpowiadana właśnie rak płuca. W Polsce każdego roku z powodu raka płuca umiera około 24 tysięcy osób. Biorąca udział w konferencji Dr Mary Russell, przedstawicielka EIU podkreśliła, że ten rodzaj nowotworu odpowiada za śmierć większej liczby osób niż nowotwór jelita grubego, prostaty i piersi razem wzięte. Tymczasem zgodnie z informacją przedstawioną przez Aleksandrę Rudnicką, rzecznika Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, w Polsce na leczenie wymienionych trzech nowotworów skarb państwa wydaje rocznie około 1mld złotych, a na leczenie raka płuca zaledwie 160mln złotych.

Priorytety

Według onkologów największym problemem w leczeniu pacjentów chorych na raka płuca w naszym kraju jest słaba rozpoznawalność i niewystarczająca dostępność do leczenia. Chore osoby trafiają do lekarza zbyt późno, przez co większość z nich nie kwalifikuje się do zastosowania najskuteczniejszych, radykalnych form terapii. Onkolodzy podkreślają, że dla zmniejszenia śmiertelności niezbędne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań w walce z rakiem płuca.

Nowotwory płuc rozpoznaje się najczęściej w III i IV stadium zaawansowania, przez co leczenie staje się mało skuteczne. Dla przykładu w województwie dolnośląskim w III i IV stadium choroby rozpoznaje się około 60-70% wszystkich chorych. To z jednej strony konsekwencja braku wyraźnych objawów ze strony choroby we wczesnym jej stadium, przez co pacjenci zbyt późno zgłaszają się do lekarza, a z drugiej brak badań przesiewowych, które pomogłyby we wczesnej diagnostyce. W niektórych województwach są już wdrażane regionalne programy profilaktyki raka płuca, co ma pomóc w diagnozowaniu chorych we wczesnych stadiach choroby. Przykładem jest województwo pomorskie. Pod kierownictwem prof. Rzymana z UCK wdrożono program profilaktyki raka płuca dedykowany ściśle wyselekcjonowanej grupie pacjentów, głównie palaczy i osób starszych, które wcześniej paliły papierosy. Jak podkreśla dr hab. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, za 90% zachorowań na raka płuca odpowiada właśnie palenie papierosów.  

Jak wygląda system walki z rakiem płuca w Polsce?

Według prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej, jednym z największych problemów w walce z rakiem płuca w Polsce jest niewydolność systemu, przede wszystkim brak koordynacji w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Polska ma już opracowaną strategię walki z rakiem płuca. W 2017 roku przygotował ją zespół ekspertów z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Jednym z głównych problemów w jej wdrożeniu są braki kadrowe. W kraju brakuje patomorfologów (pod tym względem zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie) i wyspecjalizowanych ośrodków, które mogłyby zająć się kompleksowym leczeniem pacjentów chorych na raka płuca. Przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działa już jedna placówka typu Lung Cancer Unity. Minister zdrowia zapowiedział stworzenie kolejnych takich ośrodków, co powinno pomóc w skróceniu czasu oczekiwania na leczenie od momentu rozpoczęcia diagnostyki.

Problemem w naszym kraju jest również długi czas oczekiwania pomiędzy rejestracją nowego leku, a jego wpisaniem do programu lekowego. Średnio wynosi on 600-1000 dni. Niestety rak płuca jest trudny w leczeniu i dopiero od niedawna pojawiły się w kraju nowoczesne leki dedykowane pacjentom w zaawansowanych stadiach choroby. Jak pokazują badania z Holandii, w przypadku pacjentów w starszym wieku, z mniej zaawansowaną chorobą, dobrą formą terapii może być radioterapia stereotaktyczna. Na potwierdzenie skuteczności nowych metod leczenia trzeba będzie poczekać jednak jeszcze kilka lat.

 

Kompleksowy zakres ofery

Kompleksowy zakres ofery

Profesjonalna kadra i sprzęt

Profesjonalna kadra i sprzęt

Sprawnie i szybko

Sprawnie i szybko

Nasza przychodnia - galeria

01
Kącik dla dzieci
02
Punkt szczepień
03
Rejestracja
10
Rejestracja
04
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
05
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
06
Gabinet lekarski
07
Gabinet lekarski
08
Poczekalnia
09
Poczekalnia
11
Kącik dla mam karmiących
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Centrum medyczne MultiMedic

Dominów, ul. Rynek 6 lokal 1
20-388 Lublin

 

Email: centrum.multimedic@wp.pl
Rejestracja: 81 307 04 48, 570 880 908