Profilaktyka diagnostyka leczenie
Profilaktyka diagnostyka leczenie

Osoby chcące korzystać z bezpłatnej opieki lekarzy pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny, pediatra) oraz pielęgniarek środowiskowych i położnej prosimy o wypełnienie deklaracji wyboru Lekarza Rodzinnego, Pielęgniarki oraz Położnej POZ. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. drukując i wypełniając formularz w formacie PDF dostępny na naszej stronie, który następnie należy dostarczyć do rejestracji
  2. zgłaszając się do rejestracji z dokumentem tożsamości gdzie personel medyczny sporządzi elektronicznie deklarację którą wystarczy podpisać.

Pamiętaj aby do swojego formularza dołączyć również wypełnione oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej – wzór oświadczenia w rejestracji.

Oświadczenie Pacjenta

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru położnej

Kompleksowy zakres ofery

Kompleksowy zakres ofery

Profesjonalna kadra i sprzęt

Profesjonalna kadra i sprzęt

Sprawnie i szybko

Sprawnie i szybko

Marek

„Nowa przychodnia w centrum Dominowa. Blisko i krótki czas ocekiwania to dla mnie największe zalety.”

Witold

„Szukałem dobrej przychodni dla swoich dzieci. Po kilku wizytach wiem że znalazłem.”

Agata

„Jestem zadowolona bo wizytę można umówić na konkretną godzinę i zawsze są na czas.”

Grzegorz

„Prowadzę firmę, czas i sprawna obsługa są dla mnie kluczowe. Jak dotąd nie zawiodłem się na MultiMedic”

Centrum medyczne MultiMedic

Dominów, ul. Rynek 6 lokal 1
20-388 Lublin

Email: cm.multimedic@wp.pl
Rejestracja: 81 307 04 48
Pielęgniarka: 570 880 908
Położna: 570 880 608

Kontakt